Contributies, sponsor/advertentie bijdragen en abonnementen Sportblad

Midden april staat de inning gepland van de contributies voor de 2de helft van het sportjaar, en van de sponsor/advertentie bijdragen en abonnementen van het Sportblad voor het jaar 2019-2020.

Ook sporters, donateurs en bedrijven zijn getroffen door de huidige crisis, en sommigen zeer ernstig. 

We willen daar rekening mee houden en stellen het op prijs als in geval van financiële overmacht een 

bericht kan worden gestuurd naar: penningmeester@sgogrolloo.nl.

Het bestuur