Dorpsmaaltijd 2 april

De maaltijd begint om ongeveer 18:00 uur en vanaf 17:00 uur bent u welkom in Het Markehuis.

De kosten bedragen € 5,00 per persoon (kinderen € 3,00) en worden aan de zaal voldaan.

Mocht u onverhoopt na opgave toch verhinderd zijn, meldt dit dan zo spoedig mogelijk.

Opgeven kan ook telefonisch bij Roelof Dilling 501582 of via de intekenlijst op de bar in het Markehuis.