Financiële zaken en contributie

Verzekering
Het sporten binnen onze vereniging gebeurt volledig op eigen risico. SGO heeft als vereniging een aansprakelíjkheidsverzekering afgesloten. Van leden wordt verwacht dat ze zich persoonlijk verzekerd hebben. Kapotte of zoekgeraakte kleding wordt niet vergoed.

Kascommissie
Jannete Meems
Folkert de Boer

Bondskosten
Leden die voetbal/volleybal competitie spelen, betalen voor beide sporten bondskosten. Bondskosten worden door KNVB en de Nevobo aan het begin van het seizoen aan SGO in rekening gebracht. Als men tijdens het seizoen het lidmaatschap opzegt, dan dienen de bondskosten welvoor het hele seizoen betaald te worden. Hierover kan de penningmeester dan informatie verschaffen.

Gratis trainen
Niet-leden mogen ter kennismaking 3 keer gratis mee trainen. 

Boetes
Persoonlijke boetes worden aan de desbetreffende leden in rekening gebracht.

Bank
Het bankrekeningnummer van SGO is: NL70RABO0356 003442 RabobankAssen/Noord-Drenthe.

Betalingen van contributies e.d. via machtiging voor automatische incasso. Voor betaling niet via automatische incasso, brengt SGO 2,50 in rekening.

Declaraties
Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd via speciale declaratieformulieren, die op te vragen zijn bij de penningmeester.
Hennie Maters | penningmeester@sgogrolloo.nl

Rekeningen kunnen verzonden worden naar:
Hennie Maters | penningmeester@sgogrolloo.nl

Overzicht contributies SGO seizoen 2023-2024 (inclusief bondskosten)
Peildatum: 1 juli

VoetbalTotaal per jaar
Senioren (vanaf 18 jaar) 7×7€ 75,00
Jeugd (tot 18 jaar)€ 101,95
Kabouters€ 76,95
VolleybalTotaal per jaar
Senioren (vanaf 18 jaar)€ 245,25
Jeugd (tot 18 jaar)€ 142,55
GymnastiekTotaal per jaar
Jeugd (tot 18 jaar)€ 122,70
RecreatievolleybalTotaal per jaar
Senioren (vanaf 18 jaar)€ 115,48
LoopgroepTotaal per jaar
Senioren (vanaf 18 jaar)€ 94,26
FitnessTotaal per jaar
Senioren (vanaf 18 jaar)€ 153,90
OverigTotaal per jaar
Donateurs€ 20,00 Per kwartaal € 5,00
Sportblad wekelijks (papier)€ 21,22