Jaarrekening en begroting

Jaarlijks worden op de Algemene Ledenvergadering de jaarrekening over het voorgaande seizoen en de begroting over het volgend seizoen besproken en vastgesteld. Op deze pagina zijn deze terug te vinden.

Seizoen 2023-2024
Seizoen 2022-2023