Het bestuur

Het bestuur van SGO stelt zich tot doel de sportbeleving voor alle leden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De trainingen en thuiswedstrijden voor het volleybal vinden plaats in de sportzaal in het Markehuis in Grolloo. De jeugd voetbalt normaliter op zaterdag; de senioren spelen op zondag hun wedstrijden op het sportpark aan De Pol. In voorkomende gevallen wordt samengewerkt met SVDB uit Ekehaar en Rolder Boys uit Rolde. Voor het lidmaatschap betaalt men een vast bedrag. Aan meerdere sporten kan dan worden deelgenomen. Daar waar een sportbond bondskosten berekent, dienen deze naast de contributie extra te worden betaald. Naast alle sportwedstrijden organiseert het bestuur diverse activiteiten zoals een aardappelactie, bloemenactie, snertloop, de gymuitvoering en verschillende toernooien.

Het bestuur van SGO is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het is een vertegenwoordiging van en namens de leden. De verenigingsleden, vertegenwoordigd op de jaarvergadering, vormen het hoogste orgaan binnen de vereniging. Lees hier het verslag van de jaarvergadering op 12 november 2019.

Het beleidsplan 2023-2028 is te lezen onder deze link.

De leden hebben het recht het bestuur om opheldering over bepaalde zaken te vragen. Tevens kunnen leden hun ideeën, klachten of wensen aan het bestuur kenbaar maken, waarna dit geacht wordt hier serieus aandacht aan te besteden en indien nodig actie te ondernemen. Natuurlijk kunt u ook in het seizoen uw ideeën en opmerkingen bij het bestuur kwijt.

Bestuursvergaderingen
Tijdens deze vergadering worden algemene zaken besproken, zoals; Gang van zaken binnen de afdelingen volleybal, voetbal, loopgroep, gymnastiek, fitness en de Supportersvereniging. De financiën. Organisatie van activiteiten en evaluatie ervan. Ledenmutaties en ziekmeldingen.

Dagelijks Bestuur
Hilbert Stel | Voorzitter | voorzitter@sgogrolloo.nl | 06-24929295
Hiske Andriessen | Secretaris | secretaris@sgogrolloo.nl
Hennie Maters | Penningmeester | penningmeester@sgogrolloo.nl

Ledenadministratie
Aanmelden van nieuwe leden kan bij:
Bouwe de Boer | Mail naar ledenadministratie | 0592-501564
Voorstreek 8, 9444 PE Grolloo

Financiële zaken
Lees hier alles over de financiële zaken en de contributie binnen SGO.

Sponsoring
De vereniging of een team sponsoren?
Hilbert Stel | sponsoring@sgogrolloo.nl

Supportersvereniging
Davina Roosien | supportersvereniging@sgogrolloo.nl
Eldina Everts
Piet Wieldraaijer
Gerrit Hietbrink
Gert-Jan Hietbrink

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van SGO is te bereiken op vertrouwenspersoon@sgogrolloo.nl

Afdeling Gymnastiek
Antal Kuipers | gymnastiek@sgogrolloo.nl
Sarah Stock | gymnastiek@sgogrolloo.nl

Afdeling Voetbal
Markwin Jagt | Coördinator jeugd en wedstrijdsecretaris jeugd | jeugdvoetbal@sgogrolloo.nl
Sander Matthezing | 7×7 Senioren voetbal

Afdeling Volleybal
Jan Hendriks | Wedstrijdsecretaris Volleybal | wedstrijdvolleybal@sgogrolloo.nl
Nathalie Laurier | volleybal@sgogrolloo.nl
Rudie Hilberts | volleybal@sgogrolloo.nl

Afdeling Loopgroep
Kristian Maters | loopgroep@sgogrolloo.nl
Teja Venema

Afdeling Fitness
Margret Wieldraaijer | fitness@sgogrolloo.nl