Interview met Hanny

Op dinsdag 3 november zet ik mijn fiets neer bij Hanny Nijmeijer. We bespreken eerst –onvermijdelijk tegenwoordig – onze verwachtingen over de persconferentie. 

Achteraf blijken we niet zo ver mis te zitten, inmiddels zijn de coronamaatregelen strakker geworden. Maar Hanny en ik zijn het er over eens; het kan niet anders, het is niet anders, en we maken er het beste van.

In 1975 kwam Hanny in Grolloo wonen. Tot dan woonden ze in Buinen. Toen 10 jaar getrouwd met Jan en de trotse moeder van vier zonen.  Ze heeft Friese wortels, geboren in het Bildt. Jan is in Schoonloo geboren en werkte bij bouwbedrijf Enting en dan is Buinen best een eindje elke dag. Grolloo was makkelijker. Ze woonden op verschillende plekken in het dorp, om uiteindelijk neer te strijken in hun huidige huis aan de Lienstukken. Hanny leerde zo snel mogelijk Drents. En nu hoor je, als je heel goed luistert, alleen nog maar een verre Friese tongval.

Hanny heeft in de jaren in Grolloo niet stilgezeten. Ze organiseerde samen met Gerard Koopman, de opbouwwerker van de gemeente Rolde, 

kindermiddagen. Op de woensdagmiddag kwamen de kinderen in de lagere schoolleeftijd naar het Markehuis. In de ruimte die nu in gebruik is voor de jongeren soos, werd toen heel wat af geknutseld en gespeeld. Of er werd arretjescake gemaakt, en dan kregen de kinderen het lekkers mee naar huis. En zo zat ze twaalf jaar in de oudercommissie van de school en deed ze (en doet ze nog steeds) vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis. Met het vrijwilligerswerk in het winkeltje van Hendrik Kok is ze in het begin van de coronatijd gestopt. Maar het vrijwilligerswerk voor Welzijn Ouderen Grolloo e.o. doet ze nog steeds. In 1999 kwam ze in het bestuur toen Marchien Dilling stopte, en ze nam ook het secretariaatswerk over. Ze regelt de zaken rond koersbal en rummikub en samen met Henk Meems de bijeenkomsten van de ouderensoos. Leuke avonden, met leuke activiteiten. Maar daarover schreef ik al in eerdere items over Welzijn Ouderen.

De notulen van de bijeenkomsten worden al sinds 1965 bijgehouden in een notulenboek. Ook nu nog handgeschreven. En Hanny heeft ze doorgespeurd om te kijken wat er allemaal in te lezen valt! Zo lezen we helemaal in het begin van het eerste notulenboek dat de bejaarden 25 cent betaalden voor 2 koppen koffie en ook 25 cent in de pot stortten voor de goede gang van zaken. Toen de soos naar het Markehuis ging, werd het allemaal wel wat duurder; in plaats van 50 cent, betaalde men een gulden per avond. Er staat bij dat de bejaarden het er wel voor over hadden. Ook lezen we een verslag over de activiteiten van avond in 1965. Na een gezamenlijk spel werd er een wedstrijd gedaan. De dames in aardappels schillen, de heren in de langste as roken aan een sigaar. Ook verder in de notulen vinden we dergelijke activiteiten. 

En dat de rollen helder verdeeld waren blijkt niet alleen uit de aardappelen en de sigaren, maar ook uit een bedankje aan de Boermarke voor een gift van vijftig gulden. Dank heren, we zullen het goed besteden. Overigens was vijftig gulden in 1966 een heel behoorlijk bedrag waar vast leuke dingen van te doen waren!

Dat het ook wel eens minder leuk was, blijkt uit een verslag van een bijeenkomst samen met de ouderen van de soos uit Schoonloo. De spreker kwam niet opdagen, werd gebeld waarna hij alsnog afreisde naar Grolloo om zijn verhaal te houden. De wachttijd werd gedood met spelletjes en om half tien startte de spreker zijn verhaal. De 

verwachtingen waren hooggespannen, maar het viel nogal tegen. De verhalen bij de dia’s waren te lang en niet interessant. De notulist spreekt bewondering uit voor “de oudjes” die in stilte luisterden. En wachtten tot het afgelopen was waarschijnlijk… Het was nog een dure spreker ook!

Het is leuk om de verhalen te lezen, leuk ook om te lezen hoe de activiteiten langzamerhand veranderen. Van veel spelletjes naar steeds meer variatie.  Steeds vaker valt te lezen over sprekers die iets vertellen over reizen of hobby, maar ook over zorg, over gezond blijven en goed voor jezelf zorgen. En niet te vergeten de reisjes! Met een bus naar leuke bestemmingen, een interessante excursie. Als ik de boeken zo lees, zijn zo ongeveer alle bezienswaardigheden in Drenthe al eens bezocht. 

Welzijn Ouderen bestaat dit jaar 60 jaar. Maar als je door de notulen bladert, verandert het handschrift door de jaren heen maar een paar keer. Vijf keer denk ik. En Hanny notuleert nu dus al 21 jaar!

Hanny vult aan dat Welzijn Ouderen natuurlijk niet alleen maar de soos organiseert. Er zijn meer activiteiten. In 1965 startte de bejaardengymnastiek. Het is er nog steeds, maar nu heet het Meer bewegen voor Ouderen. En in 1981 startte een volksdansgroep met 31 personen. In die tijd was volksdansen een hype, inmiddels is die groep er niet meer. Wat er nog wel is, is het koersballen, gestart in 1987 en in 2017 kregen vijf deelnemers een attentie omdat ze vanaf het begin mee hadden gedaan. En kaarten, biljarten en rummikub niet te vergeten. Hoe lang dat al gedaan wordt heb ik nog niet terug gevonden in de boeken.

Hanny hoopt nog lang haar rol binnen Welzijn Ouderen te kunnen spelen. Ze geniet er van als anderen genieten. Ik krijg de notulenboeken even mee van Hanny. Bijgaande foto komt daar uit.