Jaarvergadering

Verslag ALV 12 november 2019
Algemene ledenvergadering SGO Op 12 november was in het Markehuis weer de jaarlijkse ledenvergadering van SGO. Er was een mooie opkomst van leden en onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee is er efficiënt vergaderd.

 • Terugblik sportjaar
  • Hilbert vertelt welke (vrijwilligers)activiteiten we als SGO gedaan hebben.
  • Sponsoren en vrijwilligers: heel erg bedankt!
  • Hilko wordt herdacht.
  • Rick vertelt over de afdeling voetbal. Er is een grote groep enthousiaste jeugdspelers dat zich maar blijft uitbreiden! Zowel per team als ook individueel zijn er mooie resultaten geboekt. Een aantal spelers zijn gescout of staan onder belangstelling van bijvoorbeeld FC Groningen en/of FC Emmen. Voor het seniorenvoetbal was het een lastig jaar.
  • Richard vertelt over de afdeling volleybal. Het initiatief is genomen om weer mini’s te gaan trainen. Dat is een groot succes! Er zijn inmiddels 2 mini-teams aan de slag. Al met al wordt er lekker gevolleybald in alle teams. Omdat zowel Annelies als Richard na dit jaar gaan stoppen met het bestuurswerk voor SGO zijn ze druk op zoek naar een nieuw bestuurslid. Er is gelukkig al iemand op het oog maar mocht er interesse zijn dan kun je je melden bij Annelies of Richard. Heel veel dank voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet!
  • Jan vertelt over de loopgroep. Het aantal leden van de loopgroep is iets gedaald, maar daar zit inmiddels weer een stijgende lijn in. Wat het afgelopen jaar is opgevallen is dat het aantal lopers van de Berenkuil-omloop sterk terugloopt, met name voor de jeugd. Het crosscircuit wordt juist steeds populairder. Daarom wordt de omloop komend jaar op een andere datum en op een andere manier georganiseerd. Daarover binnenkort meer. De kei van Grolloo is dit jaar gewonnen door Jarko Deuring! Komend jaar wordt een bijzonder jaar voor de loopgroep omdat we dan 30 jaar bestaan.
  • Albertien vertelt over gymnastiek/turnen. Het is een goed jaar geweest voor gym; het aantal leden is constant. Er zijn leuke activiteiten georganiseerd waaronder pietengym en de jaarlijkse gymuitvoering.
  • Kirsten vertelt over fitness. Het aantal leden blijft gestaag stijgen en daar zijn we erg blij mee. Er wordt hard en gezellig getraind met elkaar door verschillende trainers. Afwisseling is daarbij belangrijk. Er is dit jaar een Arc-trainer aangeschaft en we zijn nu op zoek naar nog een fiets.
  • Eldina vertelt over de supportersvereniging. Er zijn een aantal teams kampioen geworden waar we wat voor georganiseerd hebben. Ook hebben we de vrijwilligers voor de superbikes en TT geworven en gecoördineerd. Dat is allemaal goed gegaan! Ook geven we ieder jaar een financiële bijdrage aan SGO.
 • Financieel verslag 2018-2019
  • Na een uitgebreide toelichting van Yvette wordt het financieel verslag zonder wijzigingen goedgekeurd.
 • Begroting en contributie
  • De begroting wordt met algemene stemmen aangenomen
  • Het voorstel om de contributie niet te verhogen wordt met algemene stemmen aangenomen.
  • Yvette wordt enorm bedankt voor haar werk de afgelopen maanden!
 • Speerpunten 2019-2020
  • We zijn op zoek naar vrijwilligers die samen met het bestuur van SGO aandacht willen schenken aan het 75-jarig bestaan van onze vereniging. Mocht je daar interesse in hebben neem dan contact op met één van de bestuursleden.
  • Komend jaar gaat het bestuur aan de slag met de toekomst van de vereniging en de herijking van het beleidsplan.
  • Als er mensen zijn die het leuk vinden om met sponsoring bezig te zijn dan kunnen die zich ook melden.
  • De nieuwe website is grotendeels klaar. Binnenkort door iedereen te bewonderen!
  • Rick licht toe dat vanaf heden de sportvelden rookvrij zijn. Dit is inmiddels gepubliceerd in het sportblad en er worden ook bordjes opgehangen.
 • Bestuursverkiezing
  • De voorgestelde bestuursleden worden met algemene stemmen her- en gekozen.
  • Met een aantal Drentse lekkernijen wordt Jan bedankt voor zijn inzet in het bestuur.
  • We hebben als bestuur nog een vacature voor communicatie. Het zou mooi zijn als er iemand interesse heeft om hiermee aan de slag te gaan. Geldt bijvoorbeeld voor het bijhouden van de website en de social media.
 • Afscheid trainers en vrijwilligers
  • Martin Naber (leider van het voetbal) en Bertus Jansen (lijnentrekker) worden bedankt voor hun inzet!

Hartelijk dank voor ieders komst en hopelijk tot de volgende keer!