Sportdorp

Het doel van Sportdorp Grolloo e.o. is inwoners een levenlang actief te krijgen. Gezien de huidige sportparticipatie en behoefte uit de dorpen is gekozen voor de specifieke doelgroep van 40+. Maar er zullen voor alle leeftijdsgroepen activiteiten worden aangeboden. wij hopen dat het daarbij bijdraagt aan de volgende doelen:

1. Vanuit de behoefte van inwoners vernieuwd sportaanbod op zetten
2. Meer inwoners uit de buurt vaker laten sporten en bewegen
3. Samenwerking creëren tussen de lokale organisaties in de buurt (om daarmee een bijdrage te leveren aan verbetering van de (leefbaarheid).

Met de methodiek Sportdorp; vitale kernen en buurten willen we de leefbaarheid in Grolloo e.o. vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. ln een vitale kern of buurt spelen de bewoners en sportaanbieders een hoofdrol. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexíbele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten.

Trots
Neergezette activiteiten (fitness, bootcamp, carrousel) die bijdragen aan de bewustwording van het nut van bewegen, waardoor meer mensen bewegen.

Sportdorp 2020
Beweegaanbod gecreëerd passend bij Grolloo, hiervoor liggen goede faciliteiten en is geschoold kader. Betrokkenheid van inwoners speelt hierin een grote rol, ieder draagt op eigen wijze bij.

Samen aan de slag met lokaal sportakkoord Aa en Hunze
Handbalvereniging Annen, SGO Grolloo, Stichting Wielerpromotion Oostermoer Gieten en de gemeente Aa en Hunze hebben de intentieverklaring lokaal sportakkoord getekend. Dit is de eerste stap om samen met verschillende organisaties uit de gemeente aan de slag te gaan met lokaal sportakkoord. In dit akkoord maken sportaanbieders, scholen, de gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties afspraken over hoe ze met elkaar de ambities op het het gebied van sport en bewegen willen bereiken. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk inwoners van de gemeente met plezier te laten sporten en bewegen. De Rijksoverheid stelt geld beschikbaar om sport- en beweegactiviteiten uit te voeren in 2020 en 2021.

Sportdorp 2024
Grolloo is het vitaalste dorp van Drenthe, waarbij beweegaanbod gecombineerd wordt met zorg en welzijn. Er liggen goede verbindingen en met de kennis blijft Grolloo zich ontwikkelen. Grolloo is selfsupporting binnen de eigen mogelíjkheden, waarbij professionals beschikbaar zijn voor specifieke ondersteuning. Happy ageing, Grolloo is vrolijk.